Sideakkreditering, varetagelse af diplomatiske forbindelser med en anden stat, uden at ambassadøren har fast bopæl i denne. Ambassadøren udfører hvervet "ved siden af" sin post, idet hun eller han kommer på lejlighedsvise besøg fra det land, hvor den faste bopæl ligger (undtagelsesvis fra hjemlandet). I takt med tilblivelsen efter 2. Verdenskrig af mange nye selvstændige stater har sideakkrediteringer fået en stærkt stigende udbredelse, specielt når det gælder mindre og fjerntliggende lande; budgetmæssige hensyn spiller ind. Hvis en ændret politisk situation tilsiger det, kan en sideakkreditering når som helst ændres til akkreditering af en ambassadør med fast bopæl i landet. Folkeretligt er der ingen forskel på de to former. Danmark har for tiden (2006) fastboende ambassadører i 72 stater og ved 7 internationale organisationer. En stor del af dem er sideakkrediteret i yderligere 104 stater.