Side-slip, (eng.), sideglidning med en flyvemaskine.