Shvetambara, (af sanskrit śvetāmbara 'hvidklædt', af śveta 'hvid' og ambara 'klædning'), tilhænger af den ene af jainismens to hovedretninger. Shvetambara-munkene bærer hvide klæder i modsætning til den anden retnings tilhængere, digambaraerne, der ikke må bære klæder. Splittelsen inden for jainismen, der førte til dannelsen af de to retninger, fandt sted i det 1. årh. e.Kr. Shvetambara-sekten har en samling kanoniske tekster, der består af 45 værker samt en omfattende kommentarlitteratur. Digambara-sektens tilhængere anerkender ikke disse skrifter.