Shufflerytme, (eng. shuffle skubbe, flytte om på + gr. rytme), sammenbinding af grundrytmens offbeat med det følgende beat i jazz.