Shortwave, (eng. short wave kortbølge), fx om en radiomodtager.