Short story, den angelsaksiske betegnelse for novelle.