Shooting-stick, (eng., af shooting skydning + stick kæp, stok), stok, der kan bruges som sæde, når håndtaget klappes ud; jagtstol.