Shivaisme, en af de tre hovedretninger i hinduismen; de øvrige er vishnuisme og shaktisme. Shivaismens tilhængere sætter tilbedelsen af guden Shiva i centrum. Flere skoler og sekter, nogle af dem yderligtgående i deres praksis, er opstået i århundredernes løb. I historisk tid har Shivadyrkelsen været koncentreret i Nordindien, bl.a. i Kashmir, og specielt i Tamil Nadu i Sydindien, hvor shaivasiddhanta-skolens traditionelle tekster på sanskrit er blevet suppleret med en betydelig opbyggelig litteratur på tamil. I Sydindien er bhakti-læren i højsædet, mens tantriske ritualer ofte har spillet en væsentlig rolle for shivaismen i Nordindien.