Shibbolet er et hebraisk udtryk, der omtales i Det Gamle Testamente i Dommerbogen, kap. 12 som et løsen, efraimitterne ikke kunne udtale. Ordet benyttes om udtryk, som kun indfødte kan udtale, jf. fx dansk rødgrød med fløde.