Shaharit, den jødiske morgenbøn, som reciteres ved dagens begyndelse. Som aftenbønnen omfatter shaharit både shema og shemoneh esreh. Se også ma'ariv.