Sgraffito, (ital., af (s)graffire 'indridse'), graffito, dekorationsteknik, hvor et motiv ridses eller skrabes frem i et farve- eller pudslag, der ligger over et eller flere underliggende farve- eller pudslag i andre farver. Herved fremtræder billedet i flere farver. Teknikken er kendt fra oldtiden og anvendt til både mural- og tavlemaleri og på keramik. Til bygningsudsmykning var den især udbredt i renæssancens Sydtyskland og Italien.