Sforzando, (it., af sforzare tvinge, forcere), inden for musik med stærkt eftertryk.