Sfærisk trekant, område på en kugleflade afgrænset af tre storcirkelbuer. Sædvanligvis betragter man kun konvekse trekanter, hvor de tre indre hjørnevinkler er mindre end eller lig 180°. Vinkelsummen i en sådan sfærisk trekant ligger i intervallet fra 180° til 540°. Vinkelsummen minus 180° er proportional med trekantens areal, se sfærisk eksces. De ligninger, som udtrykker relationerne mellem vinkler og sidelængder i sfæriske trekanter, behandles i den sfæriske trigonometri.