Sfærisk grad, enhed for sfærisk areal defineret som arealet af en sfærisk trekant med vinklerne hhv. 90°, 90° og 1°, svarende til en sfærisk eksces på 1°. En kugleflades areal er dermed 720 sfæriske grader.