Sfærisk eksces, (2. ord af lat. excessus 'afvigelse', perf.part. af excedere 'overskride, afvige fra'), i sfærisk geometri forskellen mellem summen af vinklerne i en sfærisk trekant og 180°. Da vinkelsummen i en sfærisk trekant er mellem 180° og 540°, ligger den sfæriske eksces mellem 0° og 360°. Den engelske matematiker og astronom Thomas Harriot (1560-1621) beviste i 1603, at arealet af trekanten er givet ved den simple formel A = πR2E/180°, hvor E er den sfæriske eksces, og R radius i kuglefladen.