Sex, (eng., af lat. sexus 'køn', måske opr. afledn. af roden i secare 'skære over, dele'), inden for biologi d.s.s. kønnet formering.