Settler, (eng., af settle slå sig ned), kolonist; nybygger.