Servomotor, (af lat. servo- dannet af servus slave + motor), hjælpemotor.