Servicesamfund, samfund, hvori hovedparten af arbejdsstyrken er beskæftiget inden for serviceerhverv, se postindustrielt samfund.