Servere, (af lat. servire betjene (som slave)), byde rundt; varte op; rette an.