Servator, serˈvatrix, (lat., af servare bevare, opretholde), frelser; en som opretholder noget.