Serumsygdom, akut, allergisk reaktion pga. dannelse af immunkomplekser efter indsprøjtning af et artsfremmed serum, fx ved serumbehandling. Der kan bl.a. optræde feber, udslæt og ledsmerter. Lignende reaktioner kan fx fremkomme ved indtagelse af visse lægemidler, se immunologi (immunkomplekser) og anafylaksi.