Serpentin, (af lat. serpentinus 'slangeagtig', pga. "slangestriber" i mineralet), mineralgruppe inden for phyllosilikaterne. Gruppen omfatter de magnesiumrige mineraler chrysotil, antigorit og lizardit, der alle er grønlige, bløde (hårdhed 21/2), monokline mineraler med den kemiske sammensætning Mg3Si2O5(OH)4. Mineralerne dannes ved metamorfose af de olivin- og pyroxenrige peridotitbjergarter (se serpentinit). Det bedst kendte serpentinmineral er chrysotil. Dette optræder ofte som silkeagtige fibre (chrysotilasbest) i årer, der gennemsætter den peridotitiske værtsbjergart. Chrysotilasbest er det vigtigste mineral til industriel fremstilling af asbest, hvor dets fibrøse natur og varmebestandighed udnyttes.