Serpent, (fr. 'slange', af lat. serpens, gen. serpentis, præs.part. af serpere 'krybe'), læbeblæseinstrument med et ca. 2 m langt, konisk boret, slangeformet rør af træ omviklet med sort læder. Den havde oprindelig seks huller, senere flere, som evt. blev betjent med klapper, og den tjente som basinstrument for zinkerne. Serpenten har oprindelse i Frankrig omkring 1590 og anvendtes her til at ledsage kirkesang. I 1800-t. indgik den i militærorkestre, især i Frankrig og Storbritannien.