Serologi, (lat. sero- + gr. -logi), forskning vedr. serum (egenskaber og anvendelse).