Serolog, (lat. sero- + gr. -log), person, der beskæftiger sig fagligt med serologi.