Serieresonans, resonans i en elektrisk svingningskreds bestående af en kapacitor og en induktor (spole) forbundet i serie. Se svingningskreds.