Sericit, (af lat. sericus 'af silke, silke-', jf. serge, og -it), fællesbetegnelse for vidt udbredte, finkornede aggregater af lagsilikatmineraler, der er dannet som omdannelsesprodukter af feldspatter og andre mineraler. Der kan være tale om muskovit, illit og mineraler, som består af vekslende lag af illit og smectit.