Serialisme, seriel musik, musik, hvis forskellige variable bestanddele (tonehøjder og varigheder, styrkegrader, klangfarver osv.) på forhånd opstilles i faste mønstre eller serier, der lægges til grund for den enkelte komposition. Udviklet i 1950'erne som en videreførelse af Arnold Schönbergs tolvtoneteknik og dyrket af bl.a. Olivier Messiaen, Pierre Boulez og andre komponister fra Darmstadtskolen.