Sergent, (via fr. fra lat. serviens 'tjenende', af servire 'tjene'), se militære grader.