Seren, (lat. serenus klar, glad), klar; munter; glad og rolig.