Septum nasi er et latinsk udtryk for næseskillevæggen.