Septuagesima, (lat. 'halvfjerdsindstyvende', underforstået dies 'dag' (før påske)), i kirkeåret den 9. søndag før påske. Denne og de følgende to søndage indleder fastetiden, der i egentlig forstand først begynder efter fastelavnssøndag, i den katolske kirke først med askeonsdag.