Septisk, (gr. septikos rådden), rådden; vedr. blodforgiftning; jf. sepsis.