Septillion, (af lat. septimus den syvende + -illion efter million), en million i 7. potens = 1042 (1 efterfulgt af 42 nuller).