Seponere, (lat., af se- + ponere lægge, sætte), lægge til side; henlægge; jf. deponere.