Separatist, i konkursret den, der fx som ejer eller håndpanthaver har ret til en individuel ting og derfor i modsætning til andre berettigede ikke er bundet af konkursordenen (se konkurs).