Separatisme, (lat. separat + -isme), særstandpunkt; stræben efter at skille sig ud.