Separatfred, (1. led af lat. separatus, perf.part. af separare, se separation), fredsslutning med én stat, der deltager i en krigsførende alliance, uden at der bliver tale om samlet fredsslutning med alle stater i alliancen.