Separatfred er fredsslutning med én stat, der deltager i en krigsførende alliance, uden at der bliver tale om samlet fredsslutning med alle stater i alliancen.