Separabilitet, (af lat. separabilis, afledn. af separare, se separation), matematisk begreb. Et topologisk rum (se mængdetopologi) kaldes separabelt, hvis det indeholder en numerabel delmængdeA, om hvilken det gælder, at enhver åben, ikke tom delmængde i det topologiske rum indeholder mindst et punkt fra A; A kaldes så en tæt delmængde. Mængden af reelle tal er separabel, da mængden af rationale tal er en tæt, numerabel delmængde.