Separabel, (lat. separabilis, af separare adskille), adskillelig.