Sensitivitetsanalyse, undersøgelse af en matematisk models afhængighed af, hvor nøjagtigt parametrene er bestemt. Indeholder en model fx et resultat, der opnås ved løsning af en differentialligning, så er dennes koefficienter parametre for systemet. Sensitivitetsanalyse søger at afdække, om en unøjagtig bestemmelse af parametrene fører til en væsentlig anderledes løsning end den korrekte. Se også kontrolteori.