Sensibilisator, (se sensibilitet), stof, der forøger et andet stofs lysfølsomhed (fx i fotografering).