Senkrecht von oben, (ty. 'lodret fra oven'), udtryk i evangelisk teologi, især præget i 1900-t. af Karl Barth og den dialektiske teologi. I sit opgør med liberalteologien betonede Barth, hvordan Guds ord åbenbares i Kristus på tværs af alt menneskeligt som "das ganz Andere", Guds suveræne bevægelse, der vinkelret krydser denne verdens vandrette plan for menneskelig aktivitet og historie.