Seniorbofællesskab, oldekolle, bofællesskab for personer over 50 år. Det kan fx bestå af 15-25 selvstændige boliger i form af lejligheder, række- eller klyngehuse med fælleslokaler og -faciliteter. Etablering sker enten som almene boliger, andels- eller ejerboliger, og beboerne kan evt. være organiseret som gruppe før indflytningen