Seniorat, (af lat. 'de ældres råd'), bestyrelse for en forening el. institution.