Senelæsioner, beskadigelse af sener. Senelæsioner forekommer især ved snitlæsioner i hænderne og ved håndleddene. Ubehandlede senelæsioner på hånden vil som regel medføre et betydeligt funktionstab. Sammensyning af seneenderne har været anvendt siden den tidlige middelalder, men først i begyndelsen af 1900-t. er der opnået nogenlunde pålidelige resultater takket være ny teknik, forfinede instrumenter og effektiv genoptræning. Hvis læsionen sker i en seneskede eller skyldes knusning, er der stor risiko for, at senen gror fast til det omgivende væv. Rekonstruktion af senen vha. senetransplantation kan da blive nødvendig. Se også akillesseneruptur.