Senatus consultum var i romerretten de senatsbeslutninger, der ikke havde karakter af love, men havde stor autoritet som retskilde.