Senar, (af lat. senarius seks-, med hver seks), seksfodet vers.