Sempitern, (lat. sempiternus vedvarende, evig, af semper + æternus), uophørlig; evig.